Thiết kế website

Thanh tra và kiểm tra nội bộ

Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Thanh tra và kiểm tra nội bộ

Tuy nhiên, khi đề cập đến hệ thống kiểm tra nội bộ, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau; việc triển khai hệ thống thanh tra và kiểm tra nội bộ trong các tổ chức cũng theo những cách thức khác nhau và thường theo kinh nghiệm tích lũy được.

Tại sao phải xây dựng hệ thống thanh tra kiểm tra nội bộ?
Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất đó là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tổ chức.
Tuy nhiên, bất kỳ công việc nào, quy trình nào thực hiện ở trên cũng đều đối diện với những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu của công việc đó và tùy theo mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt hại trong mức chấp nhận được đến nguy cơ phá sản tổ chức.

Lợi ích của việc thanh tra và kiểm tra nội bộ.
- Hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro không cần thiết hoặc những thiệt hại không đáng có
- Đảm bảo tính liên hoàn, chính xác của các số liệu tài chính, kế toán, thống kê cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hay đầu tư
- Ngăn chặn sớm các gian lận, trộm cắp, tham nhũng, lợi dụng sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp
- Tạo ra cơ chế vận hành trơn chu, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành
- Đảm bảo cơ chế và tác nghiệp tuân thủ theo quan điểm quản trị điều hành, hệ thống quy trình quy chuẩn hoạt động cũng như quản lý tài chính.
- Là nền tảng cho việc vận hành, cải tiến hệ thống quản lý và tác nghiệp khi doanh nghiệp tăng trưởng về quy mô hoặc mở rộng ngành nghề.

Nếu tiến hành xây dựng và áp dụng một hệ thống thanh tra và kiểm tra nội bộ không phù hợp, hậu quả là gì?
Đành rằng thanh tra và kiểm tra nội bộ trong tổ chức, doanh nghiệp có nhiều lợi ích và quan trọng với hoạt động của doanh nghiệp nhưng điều gì xảy ra nếu thiết lập và vận hành một hệ thống thanh tra và kiểm tra nội bộ không “hữu hiệu” 
- Có thể hành chính hoá và rườm rà hóa hoạt động kinh doanh
- Hao tốn nguồn lực một cách vô ích mà hiệu quả không đạt được
- Xa vời với hoạt động thực tại, đặc thù chính của tổ chức, doanh nghiệp
- Không thể đo lường và kìm hãm sự phát triển tự nhiên của tổ chức, doanh nghiệp
- V..v…

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà 9B, Tầng 9, Tòa nhà BigTower, Số 18 Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Di động: 0978.226.026
Email: contact@cts.com.vn

Từ khóa :