Thiết kế website

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Hãy tưởng tượng bạn lái xe tới một thị trấn nhỏ mà mình chưa từng đến và không có bản đồ, thiết bị định vị GPS, mạng Internet và cũng chẳng có ai để hỏi đường. Chắc chắn bạn sẽ thực sự khó khăn để tìm được đến thị trấn đó. Đó là cách mà nhiều người tiến hành công việc SEO của mình. Họ không có bản đồ để biết phía trước là gì và cách nào để đến được đích cuối cùng.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Đó không phải là một cách thông minh để xử trí với SEO và đây là lúc phân tích cạnh tranh trở nên hữu ích. Sau đây là những tiêu chí bạn cần phân tích để cải tiến thứ hạng trên Google.

  • Số trang đánh chỉ mục

Tầm quan trọng: bạn cần các công cụ tìm kiếm đánh chỉ mục càng nhiều trên site của mình càng tốt.

Cách kiểm tra: sử dụng addon SEOQuake cho trình duyệt để xem có bao nhiêu trang được đánh chỉ mục trên Google. So sánh con số nhận được với top 10 trên Google cho từ khóa bạn đang quan tâm.

ảnh

Cách xử lý: nếu bạn phát hiện 10 đối thủ cạnh tranh hàng đầu có số tranh đánh chỉ mục nhiều hơn mình, hãy tạo thêm nhiều trang có nội dung tối ưu. Những trang này có thể là các bài đăng trên blog, bài báo, tài nguyên,…

  • Số lượng trang liên kết đến

Tầm quan trọng: bạn cần nhiều liên kết từ các site lớn đến site của mình

Cách kiểm tra: sử dụng SEOQuake để xem có bao nhiêu liên kết đến site của bạn và site của 10 đối thủ hàng đầu.

ảnh

  • Chất lượng liên kết

Tầm quan trọng: Số lượng liên kết quan trọng, tuy nhiên chất lượng liên kết còn quan trọng hơnn. Bạn cần các liên kết từ những site có nhiều ảnh hưởng tới site của mình. Một trong những công cụ hữu ích là Open Site Explorer (hhtp://www.onpensiteexplorer.org) và Ahrefs (https://ahrefs.com)

Cách kiểm tra: Sử dụng Open site Explorer để tìm ra những site đang liên kết tới site của bạn và những site đang liên kết tới site của 10 đối thủ hàng đầu.

Cách xử lý: Nếu tình trạng liên kết của bạn tệ hơn đối thủ (ví dụ liên kết của đối thủ đến từ các site có ảnh hường, còn liên kết của bạn đến từ các danh mục miễn phí (free directory), kho liên kết (link farm) và các nguồn liên kết kém ảnh hưởng khác thì bạn cần đảo ngược xu hướng này. Hãy học từ cá đối thủ và bắt chước những điểm họ đã làm.

  • Tiêu đề liên kết – anchortext

Tầm quan trọng: khi bạn xem thứ hạng với từ khóa “dụng cụ thể thao” thì một liên kết kiểu như “xin mời xem dụng cụ thể thao” sẽ có giá trị hơn là “click here”. Bạn cần để từ khóa trong tiêu đề liên kết để người dùng biết liên kết này nói tới điều gì.

Các kiểm tra: sử dụng Open Site Explorer hoặc Ahrefs

Cách xử lý: Nếu hầu hết các liên kết đến site không chứa từ khóa của bạn, hãy thực hiện một chiến dịch xây dựng liên kết và lấy các liên kết có chuỗi biểu thị chứa nhiều từ khóa. Tuy nhiên, đừng quên rằng các liên kết nội bộ trên site cũng rất quan trọng. Bạn có toàn quyền tạo liên kết nội bộ giữa các trang trong site của mình, vì vậy hãy sử dụng các từ khóa ở đây một cách thông minh.

  • PageRank (PR)

Tậm quan trọng: PagerRank của bạn càng cao thì liên kết càng có chất lượng. Điều này giúp các trang liên kết được đánh chỉ mục và xếp hạng cao.

Cách kiểm tra: thanh công cụ SEOQuake có thể giúp đo lường thông tin này cho site của bạn và site của 10 đối thủ hàng đầu.

ảnh

Cách xử lý: Nếu các đối thủ có PR cao hơn, thì bạn cần tiếp tục tìm thêm các liên kết. Khi các site bên ngoài liên kết đến site của bạn, chúng sẽ chuyển PR tới site của bạn. Bên cạnh đó, hãy theo dõi phân bố PR. Gắn thuộc tính no-follow (không theo dõi) cho liên kết trỏ tới các trang bạn không quan tâm như Điều khoản sử dụng, Chính sách riêng tư,…

  • Tuổi của site

Tầm quan trọng: site của bạn càng lâu đời, thì cơ hội đứng ở hạng trên càng lớn (đặc biết trên Goole).

Cách kiểm tra: thanh công cụ SEOQuake có thể giúp bạn kiểm tra thông tin này.

Ảnh

Cách xử lý: Bạn có thể mua một site lâu đời, chứ không thể thay đổi tuổi cho site của mình. Ngya cả khi bạn không thể làm gì để cải thiện tuổi của site thì việc kiểm tra thông tin này cũng rất quan trọng. Nếu 10 site đối thủ hàng đầu trên Google đều trên mười lăm năm tuổi đời, còn site của bạn chỉ mới được một tuổi, thì bạn phải nỗ lực nhiều ở các khía cạnh SEO khác.

  • Các vấn đề kiến trúc website

Tầm quan trọng: Bạn cần đảm bảo website của mình được xây dựng sao cho các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng thăm dò thông tin.

Cách kiểm tra: sử dụng SEO browser (http://www.seobrowser.com) để xem site của bạn dưới con mắt của các công cụ tìm kiếm. Hãy đảm bảo các công cụ tìm kiếm có thể thăm dò và lần theo các liên kết.

  • Các vấn đề tranh giành từ khóa

Tầm quan trọng: khi nhiều trang trên site cùng tranh giành từ khóa, các thứ hạng có thể bị ảnh hường. Thay vì tranh giành, hãy tập trung mọi hoạt động tối ưu trên một trang.

Cách kiểm tra: Thực hiện trên tìm kiếm Google với cú pháp: site:yoursite.com”keyword”

Google sẽ cho biết những trang nào trên site của bạn phù hợp nhất cho một từ khóa nhất định và sẽ phân loại chúng theo mức độ phù hợp.

Cách xử lý: Nếu bạn có nhiều trang cùng được tối ưu cho một từ khóa, hãy lấy một trang trong số đó ra và tạo liên kết tới trang này từ tất cả các trang khác, với từ khóa được đưa vào văn bản neo.

Từ khóa :