Thiết kế website

Quản lý dự án và quản lý công việc

Quản lý dự án là ứng dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để thỏa mãn yêu cầu của dự án.

Quản lý dự án và quản lý công việc

Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, điều phồi thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thamhf đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, bằng các phương pháp và điều kiện tốt nhất.

Mục tiêu của quản lý dự án và quản lý công việc: Hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệt và theo đúng tiến độ thời gian cho phép.

Chức năng chính của phần mềm quản lý dự án và quản lý công việc:
- Giúp cho các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả để cải thiện công tác quản lý các dự án thi công, kiểm soát tốt việc sử dụng nguồn lực, kiểm soát chi phí, cải thiện công tác nghiệm thu thanh - quyết toán cũng như các hoạt động quản trị chung doanh nghiệp.
- Nhằm mục tiêu giúp các cơ quan quản lý nhà nước tin học hóa công tác quản lý dự án đầu tư của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quy trình quản lý dự án và quản lý công việc tiêu chuẩn
Khảo sát nhu cầu;
Xây dựng dự án;
Thực hiện và giám sát;
Lượng giá dự án.

 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà 9B, Tầng 9, Tòa nhà BigTower, Số 18 Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Di động: 0978.226.026
Email: contact@cts.com.vn

 

Từ khóa :