Thiết kế website

Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của sự cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên, tất cả những vấn đề này đã và đang là sức ép lớn đối với doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề quản trị nguồn nhân lực là một tròng các yếu tố mang tính chất sống còn.

Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương

Phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tiền lương của chúng tôi cung cấp một giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý  nhân sự - chấm công - tiền lương với đầy đủ các công cụ thực hiện hầu hết các chức năng tạo lập, tổ chức, lưu trữ, khai thác, quản lý thông tin.

1. Lợi ích
Với phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tiền lương của chúng tôi, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể:
 - Quản lý nhất quán, đầy đủ, không hạn chế về số lượng hồ sơ nhân sự.
 - Đơn giản hóa nhưng chính xác và có tính tự động hóa cao trong việc quản lý giờ làm việc của nhân viên trong đoàn thể đơn vị.
 - Quản lý và tính toán tiền lương nhanh chóng theo mô hình và phương pháp chỉ tiêu động, thay đổi trong từng thời kỳ hoặc theo từng nhóm đối tượng, cán bộ công nhân viên.
 - Dễ dàng bảo trì và phát triển ứng dụng, không giới hạn phạm vi, quy mô phát triển của đơn vị.
 - Chi phí triển khai và đào tạo sử dụng thấp.
 - Phát triển trên nền ứng dụng web cho phép truy cập mọi lúc - mọi nơi.
 - Sẵn sàng cho mọi nhu cầu mở rộng trong tương lai.

2. Phần mềm của chúng tôi cung cấp các tính năng chính sau:
 - Thiết lập hệ thống
    + Thiết lập mã tự động: nhân viên, hợp đồng;
    + Định nghĩa các chỉ tiêu quản lý nhân viên
    + Nhập số liệu quá khứ (tình hình ký hợp đồng, tình hình thamgia BHXH)
 - Quản lý chi tiết thông tin
      Quản lý đầy đủ chi tiết thông tin của nhân viên, từ thông tin cá nhân, xã hội, gia đình, đoàn thể... cho đến chi tiết các chi tiết tham gia bảo hiểm, thông tin đặc thù về các thiết bị dụng cụ kèm theo.
 - Cập nhật danh muc
    + Danh mục thông tin tổ chức;
    + Danh mục thông tin xã hội
    + Danh mục thông tin học vấn;
    + Danh mục khác.
 - Quản lý nhân sự
    + Quản lý hợp đồng lao động;
    + Quản lý quá trình học tập;
    + Quản lý quá trình công tác;
    + Quản lý khen thưởng, kỷ luật.
 - Quản lý bảo hiểm
    + Lập hồ sơ BHXH;
    + tính toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải nộp;
    + Tính toán các khoản chế độ của công nhân viên;
    + Chấm công chế độ.
 - Nghiệp vụ khác
    + Đánh giá nhân viên hàng kỳ;
    + Quản lý quyết định (thôi việc, điều chuyển...);
    + Quản lý cảnh báo (hạn hợp đồng, nộp thiếu hồ sơ tuyển dụng).
 - Đầy đủ nghiệp vụ 
      Cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ về quản lý nhân sự, từ theo dõi hợp đồng, bảo hiểm, học tập, công tác, khen thưởng...
 - Báo cáo
    + Báo cáo thống kê nhân sự;
    + Báo cáo quản lý nhân sự;
    + Báo cáo quản lý bảo hiểm;
    + Báo cáo phân tích khác.
 - Báo cáo chuẩn
      Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN theo chuẩn của các cơ quan chức năng, được thiết kế mở và thường xuyên cập nhật biểu mẫu.
 - Phân tích, thống kê đa chiều
    + Cung cấp các báo biểu thống kê về các thuộc tính nhân viên;
    +Cung cấp những báo biểu phân tích về biến động nhân sự, năng lực nhân viên, tình hình học tập,tham gia bảo hiểm của nhân viên...

 

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà 9B, Tầng 9, Tòa nhà BigTower, Số 18 Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Di động: 0978.226.026
Email: contact@cts.com.vn

 

Từ khóa :