Thiết kế website

Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương

Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương là phần mềm nhân sự online bảo mật, dễ dùng, phù hợp với mọi quy mô và loại hình doanh nghiệp. Với nhiều tính năng vượt trội, phần mềm sẽ là lựa chọn thông minh cho các nhà quản trị nhạy bén.

Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương

Tính năng:

• Phân hệ Quản lý nhân sự
- Quản lý thông tin cán bộ;
- Quản lý quá trình làm việc;
- Cập nhật thông tin cá nhân.
• Phân hệ Đào tạo: Hệ thống giúp tối ưu chất lượng nguồn nhân lực trong công ty qua việc cho phép các phòng ban dựa trên thông tin về nhân lực để hoạch định kế hoạch đào tạo, tổ chức thực hiện, theo dõi chi phí và kết quả đào tạo
• Phân hệ hệ thống
- Thể hiện cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
- Phân quyền cho người sử dụng theo cấp bậc, nhóm việc;
- Hỗ trợ hoạch định nhân sự: thể hiện tương quan giữa số lượng nhân sự cần có và số lượng nhân sự hiện có tại mỗi chức danh, giúp xác định kế hoạch tuyển dụng;
- Đổi mật khẩu.
• Phân hệ Tuyển dụng: Hệ thống cho phép các phòng ban đề xuất tuyển dụng, thực hiện và theo dõi xuyên suốt quá trình tuyển dụng nhân sự. Doanh nghiệp có thể tự thiết lập quy trình tuyển dụng và đánh giá theo nhiều vòng.
• Phân hệ Đánh giá nhân sự: Đánh giá chính xác năng lực của nhân viên, là cơ sở để đưa ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật; để bạt, điều động nhân viên hợp lý.
• Phân hệ Thu nhập: Quản lý thời gian và công làm việc của nhân viên theo nhiều hình thức qua chức năng chấm công. Hỗ trợ doanh nghiệp tính lương nhanh chóng, chính xác theo nhiều loại lương, tự động tính phụ cấp; thu nhập, khấu trừ khác; thông báo lương tự động qua email, SMS…
• Phân hệ Chế độ đãi ngộ: Quản lý, lưu trữ đầy đủ dữ liệu về các chế độ chính sách, đào tạo mà cán bộ được hưởng tại đơn vị để phục vụ cho nhiều mục đích.
• Phân hệ Khen thưởng – Kỷ luật: Quản lý, tạo mới hoặc tự động liên kết với phân hệ Đánh giá nhân sự để lên danh sách khen thưởng, kỷ luật cho đơn vị. Thiết lập tùy chỉnh cấp và hình thức khen thưởng, kỷ luật.
• Phân hệ Tiện ích: Cung cấp nhiều tiện ích cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng phần mềm.
• Danh mục báo cáo: Hệ thống phần mềm quản trị nguồn nhân lực tự động thiết lập các báo cáo thống kê theo các tùy chọn khác nhau mà người sử dụng yêu cầu. Hệ thống cung cấp ngân hàng các mẫu báo cáo theo yêu cầu quản lý với đặc thù quản lý của các doanh nghiệp khác nhau.

Lợi ích:
• Khai thác nghiệp vụ thông minh, linh hoạt;
• Quản lý mô hình doanh nghiệp đa điểm, nhiều cấp;
• Quản lý dữ liệu tập trung;
• Khả năng tích hợp và mở rộng hệ thống linh hoạt;
• Phần mềm nền tảng web, mô hình điện toán đám mây.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà 9B, Tầng 9, Tòa nhà BigTower, Số 18 Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Di động: 0978.226.026
Email: contact@cts.com.vn

Từ khóa :