Thiết kế website

Giải pháp xây dựng kho dữ liệu

Giải pháp xây dựng kho dữ liệu

Giải pháp xây dựng kho dữ liệu

Tổng quan
Hệ thống Business Intellingence (BI) là bộ giải pháp phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc ra các quyết định mang tính chất chiến lược quyết định tới sự phát triển của doanh nghiệp. Các giải pháp được cung cấp gồm: IBM Cognos, Oracle, Colsolsys, Icreate.

Tính năng
- Xây dựng hệ thống Data Warehouse.
- Cung cấp giải pháp về xây dựng hệ thống báo cáo phân tích, dashboard, các chỉ số tính toán, KPIs.
- Cung cấp bộ ứng dụng thân thiện cho người dùng cuối để truy vấn dữ liệu, xây dựng báo cáo và trình diễn dữ liệu phân tích trên báo cáo. Cho phép người dùng có thể phân tích tổng quát và chi tiết đến từng sản phẩm, từng nhóm có liên quan đến KPIs.
- Ứng dụng phải tích hợp được đa dạng nguồn dữ liệu tạo nên 1 bộ dữ liệu tập trung và dữ liệu phải được làm mới liên tục.
- Các mảng nghiệp vụ sẵn có:
  + Retail Banking
  + Corporate Banking
  + Credit Cards

Lợi ích
- Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quà của các hoạt động hằng ngày;
- Nâng cao năng lực của nhân viên kinh doanh;
- Tập trung những chiến lược có giá trị cao;
- Đo lường và phân tích ảnh hưởng của cáchoạt động đến sự hài lòng của khách hàng;
- Các dịch vụ IT gồm:
  + Cài đặt và triển khai hệ thống.
  + Đào tạo người dùng cuối và quản trị hệ thống.
  + Hỗ trợ 24/7

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà 9B, Tầng 9, Tòa nhà BigTower, Số 18 Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Di động: 0978.226.026
Email: contact@cts.com.vn

Từ khóa :