Tin tức

Giải pháp lưu trữ

Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước hiện nay hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành, quyết định, thi hành đối với các lĩnh vực đều gắn...
Đọc thêm

Thanh tra và kiểm tra nội bộ

Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp, tổ...
Đọc thêm

Giải pháp xây dựng kho dữ liệu

Giải pháp xây dựng kho dữ liệu
Đọc thêm

Cổng thông tin điện tử

Hiện nay cổng thông tin điện tử là hệ thống được nhiều tổ chức, cơ quan và đặc biệt là doanh nghiệp (DN) muốn đưa vào khai thác thay cho các website...
Đọc thêm

Hệ điều hàng tác nghiệp

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP (TOS – Task Operation System)
Đọc thêm