Thiết kế website

Giải pháp quản lý công tác hành chính văn phòng

Ứng dụng Quản lý công tác hành chính văn phòng là sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng cao, được phát triển nhằm mục đích điện tử hóa các nghiệp vụ hành chính, văn phòng chuyên dụng cho các doanh nghiệp và tổ chức lớn.

Giải pháp quản lý công tác hành chính văn phòng

- Soạn thảo và phát hành văn bản đi: tạo lập văn bản mới tại phần mềm, soạn thảo văn bản trực tiếp, quản lý danh sách văn bản đang soạn, trình duyệt, trình ký, ban hành văn bản, ...
- Quản lý công việc: tạo mới công việc, quản lý công việc, phân loại, ...
- Quản lý tài nguyên và chia sẻ tài nguyên
- Xử lý các loại văn bản đến: nhận văn bản, tạo mới văn bản, phân loại văn bản, các chức năng chuyển xử lý, theo dõi xử lý, ban hành văn bản trả lời, tạo lập công việc từ văn bản, ...
- Quản lý lịch công tác: quản lý lịch công tác cá nhân, đơn vị, hỗ trợ gửi giấy mời theo lịch công tác, nhắc nhở lịch công tác
- Tiếp nhận thông tin: Tương tác với nhiều cơ sở dữ liệu khác
- Giao việc, xử lý công việc và theo dõi công việc: giao việc, xử lý công việc (tạo văn bản trả lời, ghi nhận ý kiến chỉ đạo, ý kiến xử lý, các ý kiến phối hợp, ...), theo dõi công việc, nhắc nhở thực hiện, theo dõi quá hạn, thông báo thời gian thực hiện, ...
- Tìm kiếm văn bản với nhiều tiêu chí
- Quản lý lưu trữ: hỗ trợ các chức năng lưu trữ văn bản, công việc theo hồ sơ, cặp tài liệu, tủ tài liệu, thời gian, ...
- Quản lý cơ cấu tổ chức đơn vị theo hình cây, quản lý cán bộ
- Quản trị hệ thống

Lợi ích của phần mềm quản lý công tác hành chính văn phòng
- Tích hợp với các phương tiện đầu vào như Scan, Email, Fax để lưu văn bản gốc.
- Quản lý văn bản gốc, văn bản ban hành theo nhiều định dạng như word, pdf, ...
- Hỗ trợ theo dõi nhanh các văn bản, công việc cần xử lý.
- Quản lý công việc theo luồng, cho phép phát sinh công việc từ văn bản đến và kết thúc công việc khi ban hành văn bản đi.
- Hỗ trợ phương thức ghi ý kiến trực tiếp trên văn bản và lưu bút tích trong văn bản gốc kèm theo công việc.
- Hỗ trợ lãnh đạo kiêm nhiệm nhiều bộ phận, phòng ban.
- Lãnh đạo cấp trên có thể quản lý, theo dõi các văn bản, công việc suyên suốt của từng đơn vị
- Cung cấp các chức năng thông báo số lượng, tình trạng và thời hạn xử lý văn bản, công việc.
- Hỗ trợ làm việc từ xa, cho phép kết nối và xử lý công việc từ xa qua internet.
- Cho phép kết xuất dữ liệu cho các ứng dụng về văn bản pháp quy, lưu trữ giúp tính liên thông cao và tiết kiệm thời gian cập nhật.
- Hỗ trợ cấu hình mềm dẻo cho phép thay đổi cơ sở dữ liệu online và offline tùy theo tình hình thực tiễn khi sử dụng phần mềm.
- Bảo mật hệ thống qua việc xác thực bằng các thông tin truy nhập, tài khoản ID và thông tin thiết bị sử dụng.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà 9B, Tầng 9, Tòa nhà BigTower, Số 18 Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Di động: 0978.226.026
Email: contact@cts.com.vn

Từ khóa :